2006/Jun/19

555+ ไม่ได้แจกพวกแบบนี้มาตั้งนานแล้ว

ใครอยากขุดคุ้ยหาของเก่าก็ไปได้ที่บลอคเก่าเราได้นะคะ

วันนี้ไม่มีเวลาพล่ามมาก พ่อคุม การบ้านเพียบ =_='

เดี๋ยวคราวหน้ามาแจกฟอนต์สวยๆ ดีกว่าเนอะ รับรองว่า... เพียบ!

วันนี้ทนโหลดโหดแบนเนอร์ไปก่อนนะคะ ถ้ารอไม่ไหวก็... ไม่รู้สิ แหะๆ = ='

[CREDITS: VICKYS]